Mreženje z ostalimi projekti

Mreženje z ostalimi projekti

Mreženje z ostalimi projekti.

Za prenos dobrih praks v projekt smo opravili dva spletna seminarja s področja komuniciranja in ravnanja z e-odpadom ter se povezali z grškim Life projektom ReWEEE in mednarodnim Horizon 2020 projektom FORCE. Oba projekta delujeta na področju krožnega gospodarstva in ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo. Sestali smo se tudi z organizacijo Ekologi brez meja, ki so v fazi snovanja projekt ponovne uporabe odpadnih materialov. Načrtujemo tudi obiske sorodnih projektov v drugih državah, ko bodo razmere to dopuščale.

Rate this post