TSD d.o.o.

       Tel: 031 689 261

        E:  jani@tsd-odpadki.si

ZBIRANJE IN ODKUP ODPADNIH SUROVIN

V podjetju TSD d.o.o. odkupujemo odpadne surovine kot so železo, baker, svinec, odpadni kabli, papir,…

Po najboljših cenah.

Pokličite 031 689 261 in se prepričajte.

Odvoz izvajamo po celi Sloveniji.

ČIŠČENJE KLETI IN PODSTREŠIJ TER ODVOZ ODPADKOV

V podjetju TSD d.o.o. Vam očistimo klet in podstrešje, ter odpeljemo vse odpadke.

Pokličite 031 689 261 in se prepričajte.

RAZREZ KOVINSKIH IN PLASTIČNIH CISTERN

Ne uporabljate več cisterne za kurilno olje in si je želite znebiti? Mi smo pravi naslov. Glede na velikost prostora, cisterno razrežemo varno in strokovno in vse odpadke odpeljemo. Usedline, ki so nastale v cisterni odstranimo in oddamo v ekološko razgradnjo.

Ugodno in hitro, pokličite na:          031 689 261

ODKUP ODPADNE RAČUNALNIŠKE OPREME IN KOMPONENT

Imate doma ali v podjetju star, neuporaben računalnik?  Nikar v smeti z njim. V našem podjetju vam ga odkupimo po delih ali v celoti.

Vas je strah za vaše podatke? Z lahkoto pred vami trajno uničimo trdi disk in če potrebujete potrdilo vam ga tudi izdamo, kot tudi vso potrebno dokumentacijo za podjetja.

Ugodno, hitro in fleksibilno – pokličite na:          031 689 261

PODIRANJE IN OBREZOVANJE DREVES

Da, tudi tega se lotimo. Drevo strokovno poderemo, razrežemo in odpeljemo. Poseg je odvisen od dostopnosti, lege in postopka podiranja.

Strokovno in hitro, pokličite na: 031 689 261

Namig: Pomlad je najprimernejši čas za tovrstno delo.

UNIČEVANJE ZAUPNE DOKUMENTACIJE

Podjetje TSD d.o.o. v vašem podjetju postavi zaklenjen zabojnik v katerega lahko odlagate zaupno dokumentacijo in ga odpeljemo po naročilu oz odvažamo v rednih dogovorjenem časovnem obdobju.

V primeru, da se odločite, da boste praynili arhiv, vam dostavimo v zabojnik, ki ga napolnite, lahko pa vam tudi naši zaposleni pomagajo pri prenosu arhivske dokumentacije.

V podjetju TSD izvajamo tudi uničevanje zaupne elektronske dokumentacije (računalniki, trdi diski, prenosni telefoni, CD/DVD…)

O varnem uničenje vam izdamo potrdilo, lahko pa ste tudi prisotni pri uničenju.

SVETOVANJE NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI

 • Izdelava načrtov gospodarjenja z odpadki
 • Izdelava načrtov gospodarjenja z odpadnimi olji
 • Ocena stanja in pregled skladnosti z zakonodajo na področju gospodarjenja z odpadki
 • Predlog izboljšav sistema ločenega zbiranja odpadkov
 • Določitev pravilne številke odpadkom
 • Vzpostavitev evidence o nastajanju odpadkov
 • Svetovanje pri izpolnjevanju evidenčnih listov
 • Priprava dokumentacije za prekvalifikacijo odpadka v stranski proizvod
 • Optimizacija interne in eksterne logistike
 • Obveščanje o spremembah zakonodaje s področja varstva okolja (vode, zrak, tla, hrup, sevanja, odpadki), požarno varnost, varstvo pri delu in kemikalijami in podrobno razlago, kako spremembe vplivajo na vašo dejavnost

OKOLJSKA ZAKONODAJA

IZOGNITE SE KAZNIM, KI VAM GROZIJO ZARADI NEPOZNAVANJA ZAKONODAJE!

Podjetje TSD d.o.o. Vas mesečno obvešča o vseh spremembah relevantne zakonodaje s področja varstva okolja (odpadki, vode, zrak, tla, hrup, varstvo pred sevanji, požarno varnost, varnost in zdravje pri delu in kemikalijah)

 • Področje ravnanja z odpadki ureja preko 40 predpisov, ki jih je sprejela vlada ali ministrstvo, upoštevati pa je potrebno še občinske predpise, ki se razlikujejo od občine do občine
 • Področje upravljanja z vodami (odpadno in pitno vodo) ureja čez 100 državnih predpisov, področje pa urejajo tudi občinski predpisi, ki jih je potrebno upoštevati
 • Področje emisij v zrak ureja čez 50 državnih predpisov
 • Področje hrupa in varstva tal ureja čez 20 predpisov
 • Področje varstva pred sevanji ureja čez 40 predpisov
 • Področje varstva pred požari ureja čez 60 predpisov
 • Področje varstva pri delu ureja čez 60 predpisov
 • Področje ravnanje s kemikalijami ureja čez 50 predpisov

Trenutna spletna trgovina je v izdelavi, tako da naročila ne bodo izvršena! Opusti