Podjetje TSD d.o.o. je vpisano v evidenco zbiralcev pod številko 35469-24/2016, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje za zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov. Prav tako je podjetje TSD d.o.o. vpisano v evidenco prevoznikov pod številko 35470-268/2017 za prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov.

Glavna dejavnost podjetja TSD d.o.o. je zbiranje in prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov, prav tako pa nudi storitve uničevanja zaupne dokumentacije v papirnati in elektronski obliki (CD/DVD, mobiteli, trdi diski, USB..) v skladu s standardom SIST EN 15713:2009. Podjetje TSD d.o.o. v vašem podjetju postavi zaklenjen zabojnik v katerega lahko odlagate zaupno dokumentacijo in ga odpeljemo po naročilu oz odvažamo v rednih dogovorjenem časovnem obdobju.

V primeru, da se odločite, da boste praznili arhiv, vam dostavimo zabojnik, ki ga napolnite, lahko pa vam tudi naši zaposleni pomagajo pri prenosu arhivske dokumentacije.

V podjetju TSD izvajamo tudi uničevanje zaupne elektronske dokumentacije (računalniki, trdi diski, prenosni telefoni, CD/DVD…)

O varnem uničenje vam izdamo potrdilo, lahko pa ste tudi prisotni pri uničenju.

Podjetje TSD d.o.o. izvaja tudi storitve svetovanja na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki:

  • Izdelava načrtov gospodarjenja z odpadki
  • Izdelava načrtov gospodarjenja z odpadnimi olji
  • Ocena stanja in pregled skladnosti z zakonodajo na področju gospodarjenja z odpadki
  • Predlog izboljšav sistema ločenega zbiranja odpadkov
  • Določitev pravilne številke odpadkom
  • Vzpostavitev evidence o nastajanju odpadkov
  • Svetovanje pri izpolnjevanju evidenčnih listov
  • Priprava dokumentacije za prekvalifikacijo odpadka v stranski proizvod
  • Optimizacija interne in eksterne logistike
  • Obveščanje o spremembah zakonodaje s področja varstva okolja (vode, zrak, tla, hrup, sevanja, odpadki), požarno varnost, varstvo pri delu in kemikalijami in podrobno razlago, kako spremembe vplivajo na vašo dejavnost

Trenutna spletna trgovina je v izdelavi, tako da naročila ne bodo izvršena! Opusti