Kontakt

TSD d.o.o.
Pod vrhom 6
2000 Maribor

Zbirni center - Tržaška cesta 39
2000 Maribor

Direktor : Jani Goričanec

Telefonska številka : 031 689 261
Email naslov: jani@tsd-odpadki.si
Delujemo po vsej Sloveniji ter za odvoz dobite potrdilo!

Matična številka : 6865046000
Davčna številka  : SI 17634237 (smo davčni zavezanec)
Transakcijski račun : IBAN SI56 0451 5000 2496 997, Nova KBM d.d.

 

Kdo smo?

Ko se gre za okolje ni šale.

Podjetje TSD d.o.o. je vpisano v evidenco zbiralcev pod številko 35469-24/2016, ki jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje za zbiranje nenevarnih in nevarnih odpadkov.

Prav tako je podjetje TSD d.o.o. vpisano v evidenco prevoznikov pod številko 35470-268/2017 za prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov.

Glavna dejavnost podjetja TSD d.o.o. je zbiranje in prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov, prav tako pa nudi storitve uničevanja zaupne dokumentacije v papirnati in elektronski obliki (CD/DVD, mobiteli, trdi diski, USB-ji, ..) v skladu s standardom SIST EN 15713:2009. Podjetje TSD d.o.o. v vašem podjetju postavi zaklenjen zabojnik v katerega lahko odlagate zaupno dokumentacijo in ga odpeljemo po naročilu oz odvažamo v rednih dogovorjenem časovnem obdobju.

V primeru, da se odločite, da boste praznili arhiv, vam dostavimo zabojnik, ki ga napolnite, lahko pa vam tudi naši zaposleni pomagajo pri prenosu arhivske dokumentacije.

V podjetju TSD izvajamo tudi uničevanje zaupne elektronske dokumentacije (računalniki, trdi diski, prenosni telefoni, CD/DVD…)

O varnem uničenje vam izdamo potrdilo, lahko pa ste tudi prisotni pri uničenju.

Podjetje TSD d.o.o. izvaja tudi storitve svetovanja na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki:

  • Izdelava načrtov gospodarjenja z odpadki
  • Izdelava načrtov gospodarjenja z odpadnimi olji
  • Ocena stanja in pregled skladnosti z zakonodajo na področju gospodarjenja z odpadki
  • Predlog izboljšav sistema ločenega zbiranja odpadkov
  • Določitev pravilne številke odpadkom
  • Vzpostavitev evidence o nastajanju odpadkov
  • Svetovanje pri izpolnjevanju evidenčnih listov
  • Priprava dokumentacije za prekvalifikacijo odpadka v stranski proizvod
  • Optimizacija interne in eksterne logistike
  • Obveščanje o spremembah zakonodaje s področja varstva okolja (vode, zrak, tla, hrup, sevanja, odpadki), požarno varnost, varstvo pri delu in kemikalijami in podrobno razlago, kako spremembe vplivajo na vašo dejavnost

Zagotavljamo kvalitetno delo ter odvoz

tu pride še besedilo. to je samo primer.  in prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov, prav tako pa nudi storitve uničevanja zaupne dokumentacije v papirnati in elektronski obliki (CD/DVD, mobiteli, trdi diski, USB-ji, ..) v skladu s standardom SIST EN 15713:2009. Podjetje TSD d.o.o. v vašem podjetju postavi zaklenjen zabojnik v katerega lahko odlagate zaupno dokumentacijo in ga odpeljemo po naro

 

Prispevamo k izboljšanju okolja

Ti pride besedilo.  in prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov, prav tako pa nudi storitve uničevanja zaupne dokumentacije v papirnati in elektronski obliki (CD/DVD, mobiteli, trdi diski, USB-ji, ..) v skladu s standardom SIST EN 15713:2009. Podjetje TSD d.o.o. v vašem podjetju postavi zaklenjen zabojnik v katerega lahko odlagate zaupno dokumentacijo in ga odpeljemo po naro

Posvečamo se zadovoljstvu naših kupcev

Tu pride besedilo.  in prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov, prav tako pa nudi storitve uničevanja zaupne dokumentacije v papirnati in elektronski obliki (CD/DVD, mobiteli, trdi diski, USB-ji, ..) v skladu s standardom SIST EN 15713:2009. Podjetje TSD d.o.o. v vašem podjetju postavi zaklenjen zabojnik v katerega lahko odlagate zaupno dokumentacijo in ga odpeljemo po naro

Vaši odpadki - naša skrb!

tu pride še besedilo. to je samo primer.  in prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov, prav tako pa nudi storitve uničevanja zaupne dokumentacije v papirnati in elektronski obliki (CD/DVD, mobiteli, trdi diski, USB-ji, ..) v skladu s standardom SIST EN 15713:2009. Podjetje TSD d.o.o. v vašem podjetju postavi zaklenjen zabojnik v katerega lahko odlagate zaupno dokumentacijo in ga odpeljemo po naro

Držimo se predpisov

tu pride še besedilo. to je samo primer.  in prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov, prav tako pa nudi storitve uničevanja zaupne dokumentacije v papirnati in elektronski obliki (CD/DVD, mobiteli, trdi diski, USB-ji, ..) v skladu s standardom SIST EN 15713:2009. Podjetje TSD d.o.o. v vašem podjetju postavi zaklenjen zabojnik v katerega lahko odlagate zaupno dokumentacijo in ga odpeljemo po naro