logo krozno

logo life 1

logo mop e1588841726726

logo zeos e1588841383383

logo tsd 1

napis zb kom gos SPB

Life projekt

Program LIFE je instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, ustvarjen leta 1992. Proračun tekočega obdobja 2014–2020 znaša 3,4 milijarde EUR.

Projekt Life Spodbujamo e-krožno je osredotočen na spreminjanje okoljskih, tehničnih, ekonomskih in družbenih interesov za prehod na krožni način ravnanja z e-opremo. Naša naloga je institucionalnim investicijam za spodbujanje krožnega gospodarstva zagotoviti dodano vrednost. Potrošnike in ostale deležnike v verigi upravljanja z e-odpadki želimo s povezovanjem in izobraževalnimi vsebinami preusmeriti iz ustaljenih tirnic proizvodnje, potrošnje in odlaganja ter jim v praksi pokazati alternativne možnosti kroženja materialov in opreme.

Ime projekta: LIFE Spodbujamo e-krožno

Slogan: #Še sem uporaben!

Leto izvedbe: 2020 – 2025

Sofinancer: Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

Namen in cilji:

  • Ozaveščanje gospodinjstev o pomembnosti prehoda na krožno gospodarstvo, spreminjanje potrošniških navad ravnanja z odvečnimi rabljenimi aparati, priprava navodil za preusmerjanje dela aparatov v postopek priprave za ponovno uporabo, postavitev mreže zbiranja rabljenih aparatov, postavitev spletne platforme v podporo digitalizacije krožnega gospodarstva ter izvedba programa spodbujanja krožnih poslovnih modelov.

Ciljne javnosti:

  • Gospodinjstva, socialno šibkejši potrošniki (mladi, družine, upokojenci, podeželje), podjetja, mediji, nevladne organizacije

Aktivnosti:

  • Spodbujanje servisiranja: Z inovativnimi orodji približati pomen in dostopnost popravil uporabnikom, izvedba ozaveščevalnih dogodkov in delavnic, promocija lokalnih mrež ter izobraževanje mladih
  • Souporaba in garažne razprodaje: Vzpostavitev in podpora za prenos skupnosti souporabe ter so-organizacija garažnih razprodaj električne in elektronske opreme
  • Ponovna uporaba: Vzpostavitev infrastrukturne mreže zbiranja delujočih aparatov na večjih zbirnih centrih po vsej Sloveniji, plasiranje opreme nazaj v krog uporabe
  • Priprava za ponovno uporabo: Izvedba priprave za ponovno uporabo, uskladitev navodil postopka znotraj strokovne delovne skupine, izdelava zakonodajnih predlogov za enovitost postopka
  • Spodbujanje razvoja poslovnih modelov: Organizacija delavnic za iskanje inovativnih poslovnih modelov ter njihovo promoviranje in spremljanje do ustanovitev zagonskih podjetij
  • Spletna platforma in mobilna aplikacija: Vzpostavitev spletne platforme krožnega gospodarstva električne in elektronske opreme za komunikacijsko izhodišče vseh deležnikov
  • Komunikacija, mreženje in ponovljivost: Ozaveščevalni dogodki, strokovna srečanja, konference, prenosljivost rezultatov

Zgodovina LIFE

V poznih osemdesetih letih je zavest javnosti o nevarnostih za okolje hitro rasla. Obsežne okoljske nesreče, kot je černobilska katastrofa, so osredotočile pozornost na potrebo po višji ravni varstva okolja. Vprašanja, kot so luknje v ozonskem plašču nad polovi in ​​globalno segrevanje, so spodbudila evropsko oblikovanje okoljske politike in vzpostavljanje institucij.

Vendar je mogoče ukrepe EU na področju okolja izslediti že prej. Finančna pomoč EU za ohranjanje narave je bila prvič na voljo v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja na podlagi pobud iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Od leta 1972 so bili sprejeti ukrepi za omejevanje onesnaževanja in izboljšanje ravnanja z odpadki. Nato je bila leta 1979 sprejeta Direktiva o pticah, ki jo je Birdlife International pozdravil kot "enega najzdravejših delov zakonodaje o ohranjanju ptic po vsem svetu". Direktiva je pozvala k sofinanciranju upravljanja posebnih zavarovanih območij, namenjenih ohranjanju ptic.

To priznanje pomena zagotavljanja finančne pomoči za zaščito habitatov je bilo preneseno leta 1982, ko je Evropskemu parlamentu uspelo uvesti majhno proračunsko vrstico za ohranjanje narave, ki je omogočila financiranje približno ducat projektov. To financiranje je bilo obnovljeno leta 1983 in je zagotovilo podporo majhnim pripravljalnim projektom, ki so kljub temu pomembno vplivali. Glede poznejših uredb ACE (Action Communautaire pour l'Environnement ali EU Action for the Environment) je bila ta podpora znana, kot pred ACE.

21Sep
Koticek za ponovno uporabo v Idriji

Kotiček za ponovno uporabo v Idriji

Kotiček za ponovno uporabo v Idriji Kotiček za ponovno uporabo v Idriji. Na Zbirnem centru...

Preberi več ..."Kotiček za ponovno uporabo v Idriji"
02Avg
Lokacije zbiralnikov odpadnega jedilnega olja v Občini Sevnica

Lokacije zbiralnikov odpadnega jedilnega olja v Občini Sevnica

Lokacije zbiralnikov odpadnega jedilnega olja v Občini Sevnica Lokacije zbiralnikov odpadnega jedilnega olja v Občini...

Preberi več ..."Lokacije zbiralnikov odpadnega jedilnega olja v Občini Sevnica"
19Jun
Predaja kotička za ponovno uporabo na ZC Velenje

Predaja kotička za ponovno uporabo na ZC Velenje

Predaja kotička za ponovno uporabo na ZC Velenje Predaja kotička za ponovno uporabo na ZC...

Preberi več ..."Predaja kotička za ponovno uporabo na ZC Velenje"