Dovoljenje za podiranje dreves

Dovoljenje za podiranje dreves

Dovoljenje za podiranje dreves. Da. Sekanje oz. podiranje dreves v lastnem gozdu brez dovoljenja je kaznivo dejanje.

 

Dovoljenje za podiranje dreves

Dovoljenje za podiranje dreves
Dovoljenje za podiranje dreves

Da. Za kje vse potrebujete dovoljenje od logarja :

   • podiranje dreves ob cesti
   • podiranje dreves ob gozdni cesti
   • podiranje dreves ob javni cesti
   • podiranje dreves v gozdu

 

Odločba o prektšku

Vir : gov.si

 

Povzetek

” Pooblaščena uradna oseba je na podlagi četrtega odstavka 55. člena ZP-1 pisno pozvala kršitelja, da poda pisno izjavo o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v roku 5. dni od vročitve obvestila. V
pozivu je bil kršitelj na osnovi 2. odstavka 55. člena ZP-1 poučen, da se lahko izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška, da pa tega ni dolžan storiti, če pa se bo izjavil, pa ni dolžan
izpovedovati zoper sebe ali svoje bližnje in da mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati. Kršitelj se je pozivu pooblaščene uradne
osebe, ki ga je prejel dne 11. aprila 2014 v predpisanem roku odzval in 16.4.2014 podal svojo izjavo, v kateri je zapisal, da je res posekal nekaj dreves na svoji parceli št. XXXXXXXXXXXX, k.o.
Ponova Vas, jeseni 2013 in letos spomladi je sekal za lastne potrebe, smreke so bile ranjene, suhe in letos podrte in polomljene, za plačilo žage je nekaj smrek poračunal z g. XXXXXXXXXXXX.
Pove, da naj bi prekršek napravil po mnenju gozdarske inšpekcije, on pa je smatral, da za lastne potrebe ni potrebno, da zadeve prijavi gozdarski službi, v bodoče bo to napravil in obvestil logarja.
V nadaljevanju pove, da je parcelo št. XXXXXXXXXXXX, k.o. Ponova Vas, podedoval po pokojni XXXXXXXXXXXX, da dediča oziroma skrbnika ni bilo že več kot 60 let, sosedje kot na primer
XXXXXXXXXXXX pa trdijo, da njihove parcele segajo globoko v njegovo parcelo, če bi ubogal sosede, njegove parcele praktično ne bi bilo, njegovo parcelo so mnogo let koristili iz vseh strani,
XXXXXXXXXXXX je predlagal geometra, ta pa se ne strinja, da bi prišlo do odmere. ”

 

 

Dovolite, da vam tukaj pomagamo mi

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.
Maribor

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Kaj o našem delu pravijo drugi na temo : Dovoljenje za podiranje dreves

 

Rate this post