Komunala Nova Gorica

Komunala Nova Gorica

Komunala Nova Gorica. Postavitev kotička za oddajo še delujočih aparatov na CERO Nova Gorica.

 

Komunala Nova Gorica

Komunala Nova Gorica
Komunala Nova Gorica

»ALI VESTE, DA SE MED E-ODPADKI ZBEREJO TUDI ŠE DELUJOČI APARATI, KI JIH ZA VEDNO IZGUBIMO?«

Raziskave kažejo, da se med zbranimi e-odpadki nahaja 2% še delujočih aparatov in dobro je, da jih zajamemo, saj jim tako lahko podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Družba ZEOS, d.o.o. v ta namen po Sloveniji postavlja kotičke za ponovno uporabo. Enega so včeraj skupaj s podjetjem Komunala Nova Gorica, d.d. predali v uporabo na CERO Nova Gorica.

 

Predaja kotička za ponovno uporabo

Na CERO Nova Gorica je bila včeraj uradna predaja rumenega kotička, na kateri so predstavniki zgoraj omenjenih organizacij skupaj s predstavniki občin podpisali posebno listino, v kateri so se zavezali k skupnem cilju – zbrati čim več aparatov, ki jih bodo lahko predali v ponovno uporabo.

 

Direktor ZEOS, d.o.o. Emil Šehić:

»Potrošniška družba smo in proizvajamo vedno več e-odpadkov, vedno več je drobne elektronike, ki jo ljudje instinktivno kupujejo in zelo hitro zavržejo med odpadke. V preteklosti smo v sklopu projektov že poskrbeli za odpadno elektroniko z mrežo uličnih zbiralnikov, sedaj v sklopu novega projekta pa želimo zajeti tudi druge elemente krožnega gospodarstva. Veseli smo, da je bilo pri nas sicer tudi že prej nekaj infrastrukture za ponovno uporabo, ampak elektronika je vedno specifična zaradi tehnike in varnosti, zato smo sedaj postavili kotičke, ki so namenjeni prav še delujočim aparatom. Ne samo količine e-odpadkov, tudi ozaveščenost ljudi se je pri nas v zadnjih letih dvignila, zato mislim, da bodo kotiček ljudje lepo sprejeli.«

 

Direktor Komunala Nova Gorica, d.d. Darko Ličen:

»Komunala Nova Gorica d.d. se kot izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov zaveda, da se količina odpadne električne in elektronske opreme (splošno znane kot OEEO ali e-odpadki) hitro povečuje. Na letni ravni zberemo na območju 5-ih občin (Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, MO Nova Gorica, Renče – Vogrsko) nekaj manj kot 300 ton. Največkrat je razlog za zamenjavo še uporabne elektronske opreme le njena posodobitev oziroma zamenjava z novejšo, ki je zmogljivejša in dosega določene kriterije, ki si jih je zadal kupec. Že doslej je bilo med zbrano odpadno elektronsko opremo precej še uporabnih artiklov, zato zelo podpiramo projekt družbe ZEOS iz okoljskega in ekonomsko-socialnega vidika. Namen sodelovanja z naše strani je spodbujanje uporabnikov, da odsluženo in še uporabno elektronsko opremo ne uničujejo, ampak jo prinesejo na CERO in s tem prispevajo k ponovni uporabi. Občani to opremo sedaj lahko oddajo v kotičku za ponovno uporabo in jim s tem podaljšajo življenje.«

 

Klemen Miklavič, župan Mestne občine Nova Gorica:

»Planet je eden, njegove vire pa izkoriščamo z dramatično hitrostjo. Tega ne bomo mogli početi v nedogled. Postavljen kotiček in sistemski pristop, ki spodbuja ponovno uporabo, je sicer droben korak, a korak v pravo smer. Hkrati je to prispevek k zavedanju pomena ponovne uporabe kot delu zmanjševanja onesnaženja. Opažamo veliko povpraševanje občank in občanov po t.i. zero waste rešitvah, tako da lahko rečemo, da se s tem kotičkom že približujemo idealu družbe brez odpadkov.«

 

Tarik Žigon, župan občine Renče-Vogrsko:

»Ravno naši najmlajši največ uporabljajo elektroniko kot so pametni telefoni in računalniki, in pomembno je, da so seznanjeni z informacijami o pomembnosti podaljševanja življenjske dobe aparatov, četudi jih sami zaradi zastarelosti več ne uporabljajo, saj lahko tako s svojim ravnanjem ozavestijo tudi njihove starše in stare starše, ki pa bi jim bili ti aparati lahko še koristni. Po drugi strani pa je ponovna uporaba izdelkov v trendu, retro oz. vintage oprema je spet stopila v modo, zato je kotiček več kot dobrodošel.«

 

Mauricij Humar, župan občine Miren-Kostanjevica:

»Vesel sem, da danes delamo korak dalje na področju ekologije. Potrošništvo prinaša odpadke, breme pa nosimo mi, predvsem pa narava. Naša občina se je obvezala, da nenehno ozavešča občane in skrbi za njihovo dobro počutje, to pa lahko naredimo le s koraki, da se v celotnem sistemu uvajajo takšne aktivnosti kot je postavitev kotička. Obdobje kovida je še prispevalo povečanje potrošnje e-naprav, kar pomeni, da se bo čez čaš toliko več elektronike znašlo na odpadu. Pomembno je, da se poskrbi tako za tiste, ki gredo v reciklažo kot tudi tiste, ki so še uporabne.«

 

Marko Bucik, podžupan občine Kanal ob Soči:

»Gre za velik prispevek k ohranjanju okolja. Odslužena, a še uporabna elektronika, bo med drugim dostopna tudi tistim, ki si tega prej niso mogli privoščiti. Hvala vsem akterjem za to aktivnost. Mislim, da se bo iz tega rodila lepa zgodba in marsikateremu olajšala izdatke iz denarnice.«

 

Dejan Rusjan, vodja Oddelka za okolje in prostor, komunalno dejavnost in investicije občine Brda:

»Strinjam se, da izdelki po simbolični ceni zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Aparati, ki so še uporabni, naj ne gredo na odlagališče. Napačno se mi zdi, da marsikdo reče za nek izdelek »saj je star, ga bomo dali zato stran«. Če je zadeva še uporabna, ima zagotovo neko vrednost, zelo pozdravljam, da se bo lahko takšne aparate od sedaj oddajalo v kotiček.«

 

Kaj se zbira v kotičku

Kotiček je označen z rumeno tablo in tako nezgrešljiv. V kotičku se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo: belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije. Vse zbrane aparate bodo pregledali v procesu ponovne uporabe in jih predali nazaj partnerskim organizacijam, kjer bodo našli nove lastnike, nekaj pa jih lahko najdete tudi na www.zeos.si v spletni trgovini, kjer lahko na zemljevidu poiščete tudi vse lokacije kotičkov.

 

Predstavitveni VIDEO

Predstavitveni VIDEO: Kotiček za ponovno uporabo skozi oči dveh zakoncev

 

Kotičkov je po Sloveniji sedaj postavljenih že preko 40, s postavitvijo pa družba še ni zaključila. Vse njihove lokacije lahko najdete na spletnem zemljevidu na www.zeos.si.

Vabljeni vsi občanke in občani, da obiščete CERO Nova Gorica in oddate vaš še delujoči aparat v rumeni kotiček ter poskrbite, da bo dobil novega lastnika.

Dodatne informacije: Urša Dolinšek / T: 01 235 52 55 / E: urska.dolinsek@zeos.si / W: www.zeos.si

 

Organizatorji

Kotiček se izvaja v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnim partnerjem Komunala Nova Gorica, d.d.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

 

Mogoče vas zanima tudi :

Rate this post