Komunala Škofja Loka d.o.o.

Komunala Škofja Loka d.o.o.

Komunala Škofja Loka d.o.o.. Direktor Komunale Škofja Loka, d.o.o. Primož Ržen: »Komunala Škofja Loka nadaljuje z uresničevanjem smernic, ki smo si jih zadali v okviru Strategije družbe s čim manj odpadki.  Eden izmed ključnih ciljev je preprečevati oziroma zmanjševati nastajanje odpadkov ter o pravilnem ločevanju odpadkov ozaveščati uporabnike. Pomemben korak k doseganju teh ciljev predstavlja tudi postavitev takšnega kotička, ki nadgrajuje obstoječi sistem zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, saj je v Škofji Loki že 11 zbiralnic za to vrsto odpadkov. S tem kotičkom pa bomo našim uporabnikom omogočali oddajo še uporabne električne in elektronske opreme, ki bi drugače lahko končala med odpadno električno in elektronsko opremo.«

Komunala Škofja Loka d.o.o.

Komunala Škofja Loka d.o.o.

Dogodki skupaj s Komunalo Škofja Loka, d.o.o.

15. maj 2022 med 9. in 13. uro v Škofji Loki, na območju bivše vojašnice:

– mobilna akcija zbiranja (ne)delujočih električnih in elektronskih aparatov na mobilnem zbiralniku (vsa zbrana delujoča oprema bo predana v ponovno uporabo, nedelujoča oprema pa bo oddana v nadaljnjo reciklažo)

– pregled in diagnostika malih aparatov na vozilu E-transformer 2.0. (aparati na turneji), kjer boste lahko svoje male električne aparate in audio-video naprave oddali v brezplačni pregled in diagnostiko ter pogledali zanimive videoposnetke o pravilnem ravnanju z e-opremo in o krožnem gospodarstvu, pogledali muzej aparatov ter preizkusili retro računalniške igrice

 

Komunala Škofja Loka d.o.o.

 

 

Potrebujete našo pomoč?

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.
Maribor

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Kaj o našem delu pravijo drugi na temo : Komunala Škofja Loka d.o.o.

Rate this post