Koticki za oddajo delujocih aparatov Obala

Kotički za oddajo delujočih aparatov Obala

Kotički za oddajo delujočih aparatov Obala.

Na voljo so štiri nove lokacije za oddajo še delujočih aparatov, ki jih je postavila družba ZEOS, d.o.o. v sklopu njihovega projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben!. Najdete jih na Zbirnem centru Dragonja, Zbirnem centru Izola, Zbirnem centru Sermin in Zbirnem centru Dvori. Kotički so na voljo vsem, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Označeni so z rumeno tablo in tako nezgrešljivi. V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo: belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije.

 

Kotički za oddajo delujočih aparatov Obala

Predaja koticka na ZC Dragonja

Danes so bili kotički predani v uporabo skupaj vsem trem lokalnim partnerjem, ki sodelujejo pri projektu in so ponudili svoj prostor zbirnim lokacijam za ponovno uporabo. Kar 1-2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki in ti po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Ponovna uporaba omogoča, da se delujoče naprave lahko ponovno uporabijo, s tem se podaljša njihova življenjska doba, kar prispeva k manjšemu obremenjevanju in onesnaževanju okolja. V družbi ZEOS verjamejo, da je najbolj trajnostni aparat vedno tisti, ki ga že imamo, zato je smiselno, da ga poskušamo uporabljati čim dlje.

 

Piran

 

Milica Maslo Bezer, vodja sektorja javnih storitev iz Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o.: »Veseli nas, da smo poleg Centra ponovne uporabe odprli še kotiček za oddajo delujočih električnih in elektronskih aparatov, s čimer bomo podaljšali njihovo življenjsko dobo in zmanjšali količino e-odpadkov. Teh smo v letu 2021 v Občini Piran zbrali kar 44 ton. Ker vsi še niso bili za odpad, smo nekatere dali zainteresiranim posameznikom na razpolago v našem Centru ponovne uporabe »Druga roka«, z vzpostavitvijo kotička pa bomo kulturo ponovne uporabe lahko odslej še bolj spodbujali.«

 

Izola

Kotički za oddajo delujočih aparatov Obala
Kotički za oddajo delujočih aparatov Obala

Na Komunali Izola d.o.o. je direktor Denis Bele sporočil: »Komunala Izola preko svojih Centrov uporabnih predmetov (CUP) na zbirnem centru in na Muzčevi ulici 7, že več let nagovarja in spodbuja občane Izole ter širšo javnost k ponovni uporabi še uporabnih predmetov. S sodelovanjem v projektu Life Spodbujamo e-krožno oziroma pri vzpostavitvi ZEOS-ovega kotička ponovne uporabe, vidimo še nadgradnjo naših prizadevanj oziroma dodaten doprinos k širjenju dobre prakse med občani.«

 

 

Koper

Predaja koticka na ZC Sermin

»Z našim poslovnim partnerjem, podjetjem ZEOS, uspešno sodelujemo že leta. Veseli me, da stopamo korak naprej in skupaj uvrščamo načelo ponovne uporabe elektronskih naprav nad načelo recikliranja. Skupno sodelovanje pri takih projektih, kot je kotiček ponovne uporabe še delujočih elektronskih aparatov, je eden izmed primerov dobre prakse, za prehod v krožno ekonomijo in približevanje cilju doma brez odpadkov (zero waste). Verjamem, da bodo občani Kopra in Ankarana sledili tem primerom dobre prakse in kotička na Serminu in Svetem Antonu s pridom uporabljali.« je povedal Davor Briševac, direktor Marjetice Koper, d.o.o.

 

ZEOS

Vsi predstavniki lokalnih partnerjev so na srečanju podpisali posebne listine o predaji kotičkov in simbolično tudi oddali v rumene zbiralnike svoje še delujoče aparate.

 

»S postavitvijo kotičkov za ponovno uporabo bomo naredili korak naprej k prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko opremo tudi na naši obali. Pravilno ločevanje e-odpadkov je seveda zelo pomembno, poskrbeti pa moramo tudi, da bi bilo teh odpadkov čim manj. Če odslužene in še delujoče aparate predajamo v ponovno uporabo, jim podaljšujemo življenjsko dobo in posledično ustvarjamo manj e-odpadkov.« je ob obisku sklenil direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić.

 

Kotički se postavljajo na zbirne centre tudi pod okriljem dveh projektnih partnerjev: Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

 

Video

Predstavitveni VIDEO: Kotiček za ponovno uporabo skozi oči dveh zakoncev

 

Vabljeni vsi občanke in občani, da obiščete vaš najbližji zbirni center in v rumeni kotiček oddate še kakšen delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika. Vsem zbranim aparatom namreč projektni partner TSD d.o.o. skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveri funkcionalnost in električno varnost ter jih vrne na trg po primerni ceni ali pa jih podari. Prodajno mrežo bodo organizatorji v letu 2022 razširili z vključevanjem lokalnih centrov ponovne uporabe ter spletno platformo krožnega gospodarstva. Na njej bodo potrošnike ozaveščali o možnostih koriščenja krožnih storitev in blaga s področja e-opreme ter o okoljskih učinkih krožnega ravnanja.

 

O projektu Life Spodbujamo e-krožno

Projekt Spodbujamo e-krožno je usmerjen v ozaveščanje ter spreminjanje navad potrošnikov in ostalih deležnikov za podaljševanje življenjske dobe aparatov. S projektnimi orodji kot so potujoča popravljalnica, spletna platforma in kotički ponovne uporabe ter organizacijo dogodkov za splošno in strokovno javnost promovira krožne poslovne modele, popravila aparatov, souporabo ter ponovno uporabo aparatov.

 

Dodatne informacije: Urša Dolinšek / T: 01 235 52 55 / E: urska.dolinsek@zeos.si / W: krozno.zeos.si

Rate this post