Načrt zbiranja gradbenih odpadkov

Načrt zbiranja gradbenih odpadkov

Načrt zbiranja gradbenih odpadkov je osnova za nadaljnji in pravilen potek za pravilno zbiranje odpadnih odpadkov.

 

Načrt zbiranja gradbenih odpadkov

Načrt zbiranja gradbenih odpadkov
Načrt zbiranja gradbenih odpadkov

Vir : pisrs.si

 

12. člen

(načrt zbiranja gradbenih odpadkov)

(1) V načrtu zbiranja gradbenih odpadkov, ki ga je treba priložiti k vlogi za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov, morajo biti poleg vsebin, določenih v predpisu, ki ureja ravnanje z odpadki, tudi podatki o številu in kraju zbirnih centrov, kjer namerava prevzemati gradbene odpadke.

(2) Načrt zbiranja gradbenih odpadkov mora v zvezi s predvidenimi načini predelave ali odstranjevanja gradbenih odpadkov upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja za področje ravnanja z gradbenimi odpadki.

(3) Če ministrstvo iz podatkov letnih poročil zbiralcev gradbenih odpadkov in iz letnih poročil izvajalcev obdelave gradbenih odpadkov ugotovi, da na posameznem območju Slovenije glede zbranih količin gradbenih odpadkov niso doseženi cilji iz operativnega programa varstva okolja za področje ravnanja z gradbenimi odpadki, lahko od zbiralca gradbenih odpadkov zahteva dopolnitev načrta zbiranja gradbenih odpadkov tako, da se v njem določijo območja, kjer mora zbiralec gradbenih odpadkov urediti zbirni center, ali območja, kjer mora obvezno zagotavljati prevzem gradbenih odpadkov.

 

Dovolite, da vam tukaj pomagamo mi

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.
maribor

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Kaj o našem delu pravijo drugi na temo : Načrt zbiranja gradbenih odpadkov

Rate this post