Pametne vasi

Pametne vasi

Pametne vasi so operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri.

 

Pametne vasi

Pametne vasi

Vir : http://www.eko-tce.eu/

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.

 

Naziv aktivnosti

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti s sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 – 2020 (3. JR)

 

Vključeni partnerji

• Las Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (vodilni partner)
• LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
• LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
• LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
• LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
• Upravičenci na območju LAS Obsotelje in Kozjansko: Razvojna agencija Sotla, Ljudska univerza Rogaška Slatina, CPU Rogaška Slatina – Tuncovec in Občina Rogaška Slatina.

 

Razlog za izvedbo operacije

V Evropski Uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«

Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki
ga je potrebno ustrezno reševati.

 

Če potrebujete našo pomoč – pokličite nas

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Pogovorili in dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.
Maribor

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Kaj o našem delu pravijo drugi na temo : Pametne vasi

Pametne vasi

Pametne vasi

Rate this post