Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki  zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja.

 

Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadki

Ravnanje z odpadkiVir : https://www.gov.si

Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja. Učinkovito ravnanje z odpadki lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov in ti so bistvenega pomena za zadovoljevanje potreb človeške družbe in zagotavljanje njenega nadaljnjega razvoja.

 

 

Program ravnanja z odpadki

Da bi v Republiki Sloveniji dosegli cilje in upoštevali načela trajnostnega ravnanja z odpadki, praviloma vsaka štiri leta (oziroma za programsko obdobje) pripravimo operativni program varstva okolja s področja odpadkov.

 

Preprečevanje odpadkov

Preprečevanje odpadkov so ukrepi, ki se sprejmejo, preden snov, material ali proizvod postane odpadek, in s katerimi se zmanjšajo:

  • količina odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem njihove življenjske dobe,
  • škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in človekovo zdravje ali
  • vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih.

 

Ukrepi, ki lahko vplivajo na okvirne pogoje, povezane z nastajanjem odpadkov

Ukrepi, ki lahko vplivajo na okvirne pogoje, povezane z nastajanjem odpadkov so naslednji:

  1. Uporaba ukrepov načrtovanja ali drugih ekonomskih instrumentov, ki spodbujajo učinkovito rabo virov.
  2. Spodbujanje raziskav in razvoja na področju doseganja čistejših in manj potratnih proizvodov in tehnologij ter širjenje in uporaba rezultatov takih raziskav in razvoja.
  3. Oblikovanje učinkovitih in pomembnih kazalnikov obremenitev okolja, povezanih z nastajanjem odpadkov, katerih namen je prispevati k preprečevanju nastajanja odpadkov na vseh ravneh, od primerjave proizvodov na ravni Skupnosti prek ukrepanja lokalnih organov do nacionalnih ukrepov.

 

Vir : https://www.gov.si

 

Če potrebujete našo pomoč – pokličite nas

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Pogovorili in dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.
Maribor

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadki
Rate this post