Razstava v Bistri

Razstava v Bistri

V družbi ZEOS, d.o.o. v imenu proizvajalcev izvajajo zbiranje e-odpadkov, odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč. Zbrane tovrstne odpadke predajajo v postopek nadaljnje obdelave in predelave. Preko projektov ozaveščanja so že vrsto let aktivni pri izvedbi zanimivih in inovativnih dogodkov z namenom spreminjanja navad pri ravnanju z odpadki. So nosilci treh Life projektov, ki jih sofinancirata Ministrstvo za okolje in prostor RS in Evropska komisija: Life Slovenska OEEO kampanja (2011 – 2013, life.zeos.si), Life Gospodarjenje z e-odpadki (2016 – 2020, e-odpadki.zeos.si) in Life Spodbujamo e-krožno (2020 – 2024, krozno.zeos.si). Zadnji omenjeni projekt še poteka in ima tudi dva partnerja: Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in TSD, d.o.o..

 

Razstava v Bistri

Razstava v Bistri
Razstava v Bistri

V sklopu njihovih ozaveščevalnih projektov so že v prvem projektu izdelali potujočo učilnico t.i. vozilo E-transformer, ki je potovala širom Slovenije. V svoji notranjosti je obiskovalcem razkrivala skrivnosti električne in elektronske opreme s pomočjo implozijske razstave aparatov: TV aparat, LCD zaslon, mobilni telefon, baterije, sijalke, sesalec, hladilnik in pralni stroj. Razstava se je izkazala za zelo smiselno in koristno ter poučno, saj je na zelo plastičen način prikazala vsebnost posameznih aparatov ter s tem posameznika opomnila na pomembnost ločevanja le-teh. Elektronski in električni odpadki namreč niso enoviti odpadki, pač pa so sestavljeni iz različnih delov, med njimi tudi takih, ki jih lahko ob pravilnem ločevanju ponovno uporabimo. Mnogi vsebujejo redke surovine, drugi za okolje nevarne sestavine, tako da je njihova oddaja na ustrezna zbirna mesta ključnega pomena za omogočanje ustrezne predelave ter varčevanje surovin in energije.

 

Vozilo E-transformer se je za potrebe tretjega Life projekta Spodbujamo e-krožno popolnoma prenovilo in dobilo dodatek v imenu: 2.0. V sklopu projekta so izvajalci
projekta naredili korak naprej h krožnemu ravnanju, kjer želi j o poleg spodbujanja ločevanja odpadkov pozivati gospodinjstva h koriščenju tudi drugih elementov
krožnega gospodarstva kot so s ervisiranje, ponovna uporaba, souporaba itd.. Vozilo je sedaj popolnoma odprto in obiskovalcem nudi ogled manjšega muzeja aparatov, od katerih so nekateri tudi interaktivni, ogled poučne animacije o krožnem gospodarstvu, preizkus prvih računalniških igric, nudenje nasvetov in storitev s strani lokalnih serviserjev, izvedbo kratkih interaktivnih delavnic in podobno. Z novo vsebino želijo obiskovalcem prikazati kakšni so bili aparati nekoč, kakšni do danes, in kakšne možnosti imajo, ko aparata ne potrebujejo več.

 

Implozijsko razstavljeni aparati, ki so včasih kraljevali v vozilu, pa so sedaj dobili novo mesto, in sicer v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri v sklopu začasne razstave, ki se je odprla 3. decembra 2021. Tiste, ki si notranjosti prejšnje verzije vozila še niso ogledali, imajo torej možnost, da to naredijo z obiskom muzeja in izvajalci projekta jih zelo lepo vabijo, da se ob priliki oglasijo v Bistri.
Direktor podjetja ZEOS, d.o.o. Emil Šehić je ob odprtju razstave v muzeju in hkrati uradni predstavitvi prenovljenega vozila poudaril: »Izredno sem vesel, da je razstava iz prve verzije vozila našla primeren prostor in da je še ni bilo potrebno oddati v reciklažo, ampak smo jo, če lahko tako rečemo, ponovno uporabili oz. ji podaljšali življenjsko dobo. S tem bo tudi v prihodnje še naprej nudila informacije o tem, da je potrebno z e-odpadki ravnati odgovorno in da je to koristno tako iz okoljskega kot tudi socialnega vidika. Nove vsebine v vozilu pa bodo zaokrožile po državi in obiskovalcem podale tudi nekaj informacij o drugih elementih krožnega gospodarstva.«

 

Družba ZEOS, d.o.o. poziva vse organizacije, ki bi si želele z obiskom vozila E-transformer 2.0 popestriti svoj dogodek, da se obrnejo na njih po mailu life@zeos.si. Obisk prenovljenega vozila je zaradi sofinanciranja projekta za vse brezplačen.

Povezava: Poučna animacija o krožnem gospodarstvu

PDF dokument : Prenovljeno ozaveščevalno vozilo E-transformer 2.0

 

Razstava v Bistri
Razstava v Bistri
Razstava v Bistri
Razstava v Bistri
Razstava v Bistri
Razstava v Bistri

Razstava v Bistri

Razstava v Bistri

Razstava v Bistri

Razstava v Bistri

Razstava v Bistri

 

 

 

 

 

5/5 - (1 vote)