Zbiralci odpadkov

Zbiralci odpadkov

Zbiralci odpadkov se najdejo v evidenci zbiralcev odpadkov, ki imajo potrdilo o vpisu v evidenco ZBIRALCEV ODPADKOV, kot določa prvi odstavek 30. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22), na podlagi 154. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22). In med njimi smo tudi mi.

 

Zbiralci odpadkov

Zbiralci odpadkov
Zbiralci odpadkov

Vir : https://www.gov.si

 

Zbiralci odpadkov ter MI

 

Nas najdete pod zaporedno št. 197

6865046000
TSD, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE, D.O.O.
POD VRHOM 6, 2000 MARIBOR
ZC:ZC Maribor, TRŽAŠKA CESTA 39, 2000 MARIBOR

 

Številka potrdila : 35469-24/2016

Datum izdaje : 03.11.2016

 

Nenevarne snovi :

12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 05,
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05,
15 01 06, 15 01 07, 15 01 09, 15 02 03, 16 01 16,
16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20, 16 01 22,
16 02 14, 16 02 16, 16 08 01, 16 08 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02,
17 02 03, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04,
17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 09 04,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 36,
20 01 38, 20 01 39, 20 01 40, 20 03 07

 

Nevarni odpadki :

12 01 07, 12 01 09, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 08,
15 01 10, 15 02 02, 16 01 07, 16 01 11, 16 01 13,
16 02 15, 20 01 23, 20 01 35

 

Obvestilo :

Vsa potrdila iz evidence veljajo za nedoločen čas.
V seznamu ni zbiralcev izrabljenih vozil. Ti so prikazani v evidenci načrtov ravnanja z izrabljenimi vozili in v seznamu samostojnih obratov razstavljanja izrabljenih vozil s pripadajočimi zbirnimi mesti. Prav tako v seznamu ni izvajalcev obvezne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Ti so prikazani v ločeni evidenci.
V evidenci je navedeno samo potrdilo (št. potrdila in datum izdaje), brez morebitnih nadaljnjih odločb o spremembi potrdila. Podatki o podjetju in odpadkih predstavljajo zadnje stanje, vključno z morebitnimi odločbami o spremembi potrdila.

Če potrebujete našo pomoč – pokličite nas

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Pogovorili in dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.
Maribor

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Rate this post