Izmenjevalnica

Izmenjevalnica

Izmenjevalnica še delujoči aparatov v knjižnici Reči. Ekonomija delitve se tudi v Sloveniji vse bolj uveljavlja, še posebno med mladimi.

 

Izmenjevalnica

Izmenjevalnica
Izmenjevalnica

S časom in naraščajočo potrebo ljudi po tovrstnem povezovanju so se vzpostavile že številne pobude na tem področju. Razlogi zakaj se posamezniki odločajo za tovrstne prakse so različni, nekateri si želijo živeti bolj enostavno, drugi želijo na ta način prispevati k ohranjanju narave, spet tretji le prihraniti nekaj denarja, marsikdo pa se poslužuje takega načina tudi zaradi novih doživetij ter utrjevanja medsebojnega zaupanja v lokalni skupnosti.

 

Izmenjevalnica še delujočih aparatov

Tudi družba ZEOS, d.o.o. si je zadala za enega od ciljev tekočega projekta Life Spodbujamo e-krožno, da spodbuja skupnosti souporabe in izmenjave aparatov ter posledično podaljšuje uporabno dobo izdelkov. Skupaj s Knjižnico REČI, ki je sicer neprofitna izposojevalnica najrazličnejših reči za prosti čas in deluje po vzoru klasične knjižnične izposoje, je pripravila posebno Izmenjevalnico še delujočih aparatov. Potekala bo na lokaciji Knjižnice REČI na Belokranjski ulici 6 v Ljubljani, in sicer od 22. aprila 2022 (Svetovni dan Zemlje) do 5. junija 2022 (Svetovni dan okolja) – vsak ponedeljek, sredo in petek med 16:00 in 19:00.

Vabljeni vsi, da v tem času v Knjižnico REČI prinesete katerikoli delujoči aparat, ki ga doma ne potrebujete več in ga zamenjajte z drugim aparatom ali pa ga samo oddate. Prinesete lahko še delujoče aparate, ki delujejo na elektriko ali baterije, kot so na primer gospodinjski aparati, zvočniki, električno orodje, projektor, šivalni stroj, električne igrače ipd. Prvih 100, ki vas bo prineslo še delujoči aparat na izmenjevalnico, bo dodatno nagrajenih.

 

Zbrani e-odpadki

Med zbranimi e-odpadki, ki so mimogrede najhitreje rastoči odpadki na svetu, se nahaja kar 2% še popolnoma delujočih aparatov, ki bi sicer lahko našli novega lastnika. Vsak predmet ima določeno življenjsko dobo, pri aparatih pa je tako, da se mnogo njihovih lastnikov odloči za njihovo zamenjavo še predno se njihova življenjska doba izteče ali pa jih enostavno ne uporabljajo tako pogosto kot so si zamislili ob njihovem nakupu. Svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebujejo, zaradi pomanjkanja časa, ki bi ga namenili prodaji še delujočega aparata, raje odnesejo na najbližje reciklirno mesto ali celo odvržejo v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Ena od možnosti, da se temu izognemo je, da jim lahko z izmenjavo poiščemo novega lastnika in tako ne spodbujamo porabe materiala in energije za proizvodnjo novega. Zato lahko rečemo, da so izmenjevalnice okolju prijazni dogodki. Aparati na izmenjavi tudi nič ne stanejo, znebimo se tistih, ki jih več ne potrebujemo in morda izmed trenutnega repertoarja prinesenih aparatov s strani drugih najdemo kakšnega, ki bi ga z veseljem imeli doma.

 

Emil Šehić, direktor družbe ZEOS, d.o.o.:

»Med cilji projekta Life Spodbujamo e-krožno sodi tudi področje podaljševanja uporabne dobe aparatov, tudi na način souporabe aparatov med različnimi uporabniki in gospodinjstvi. V Ljubljani je na voljo že nekaj primerov dobrih praks na področju souporabe stvari kot je npr. Knjižnica REČI. Izvaja se tudi nekaj izmenjav, a v tem primeru je zaenkrat elektronika zaradi svoje specifike v ozadju. Dejstvo je, da smo potrošniška družba in prodaja elektronike iz leta v leto narašča, posledično tudi količina e-odpadkov, med katerimi pa se najdejo še popolnoma delujoči aparati. Zato si želimo, da bi občani prepoznali korist tudi v izmenjavi aparatov in akcijo vzeli za svojo ter tako podaljšali življenje aparatom, ki bi jih drugače oddali v reciklažo.«

 

Jošt Derlink iz Knjižnice REČI je dodal:

“V souporabi vidimo družbi in okolju prijazno alternativo klasični potrošnji. Z vsako izposojo in izmenjavo predmeta prispevamo k boljšemu izkoristku naravnih virov, zmanjšamo nastanek odpadkov, hkrati pa še nekaj privarčujemo. Zato smo se z veseljem pridružili akciji, ki temelji na sorodnih načelih.”
Projekt Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom Še sem uporaben spodbuja prednosti vseh elementov krožnega gospodarstva, ne le recikliranja, ampak tudi popravila aparatov, souporabe aparatov, ponovne uporabe aparatov itd. Vodi ga družba ZEOS, d.o.o. skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

 

Nov trend

Dobiti izdelek, ki ima zgodbo, je postal nov trend in ne samo način, kako lažje preživeti neko krizo. Tovrstne aktivnosti ponujajo osebna doživetja, ki smo jih v zadnjih desetletij na račun globalizacije že malo pozabili, danes pa jih zopet vse bolj cenimo. Vabljeni vsi, da obiščete izmenjevalnico v Knjižnici REČI in postanete del prebujene skupnosti tudi vi!

 

Dodatne informacije :

ZEOS, d.o.o. – Urša Dolinšek / T: 01 235 52 55 / E: urska.dolinsek@zeos.si / W: www.zeos.si

Knjižnica REČI / T: 030 746 347 / E: info@knjiznicareci.si / W: knjiznicareci.si

 

Izmenjevalnica
Izmenjevalnica

 

Mogoče vas zanima tudi :

Rate this post