Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na ZC Duplek

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na ZC Duplek

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na ZC Duplek.

 

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na ZC Duplek

Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na ZC Duplek
Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na ZC Duplek

Na Zbirnem centru Duplek je postavljen nov kotiček za vse, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Kotiček je označen z rumeno tablo in tako nezgrešljiv. V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo: belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije.

 

Čisto mesto Ptuj

Ob predaji kotičkov s strani družbe ZEOS, d.o.o. v uporabo na ZC Duplek je direktor podjetja Čisto mesto Ptuj Kristijan Lovrenčič poudaril: »Ljudje iz leta v leto ustvarjamo več odpadkov, podobno je tudi pri električni in elektronski opremi. Ta je v zadnjem času postala cenovno bolj dostopna, hkrati tudi hiter tehnološki razvoj in novosti situirajo menjavo tovrstne opreme pred koncem njene življenjske dobe. Taka oprema je še delujoča in ne sme biti odpadek, zato so kotički za ponovno uporabo prava pot k globalnemu cilju »zero waste« oz. »nič odpadkov«. Pomembno je zavedanje, da kar je za nekoga odpadek, je lahko za drugega še uporabno.«

 

Občina Duplek

Župan Občine Duplek Mitja Horvat pa je ob predaji povedal: »Tako kot v ostalih občinah se tudi v občini Duplek zavedamo, da mora reševanje okoljskih problemov temeljiti na sporazumnem reševanju in sodelovanju vseh zainteresiranih dejavnikov (občina, različne javnosti, industrija, kmetijstvo idr.). Glede na naše izkušnje se zavedamo, kako je za kakovost življenja prebivalcev pomembna kakovost okolja. Zato nas posebej veseli, da tudi naša občina postaja del ozaveščanja gospodinjstev o pomembnosti spreminjanja potrošniških navad ravnanja z odvečnimi rabljenimi aparati. Verjamemo, da bo kotiček za ponovno uporabo v polnem obsegu zaživel tudi v naši občini.«

 

 

ZEOS

Kar 1-2 % takšnih naprav, ki še delujejo, se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki in te po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Tako skrajšamo njihovo življenjsko dobo, s tem pa prispevamo k večji porabi in onesnaževanju naravnih virov, še posebej pri proizvodnji novih, ki nadomestijo stare. V družbi ZEOS verjamejo, da je najbolj trajnostni aparat vedno tisti, ki ga že imamo, zato je smiselno, da ga poskušamo uporabljati čim dlje.

»S postavitvijo kotička za ponovno uporabo bomo naredili korak naprej k prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko opremo tudi v vaši občini. Pravilno ločevanje e-odpadkov je seveda zelo pomembno, poskrbeti pa moramo tudi, da bi bilo teh odpadkov čim manj. Če odslužene in še delujoče aparate predajamo v ponovno uporabo, jim podaljšujemo življenjsko dobo in posledično ustvarjamo manj e-odpadkov.« je povedal direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić.

 

Kotički

Kotički se postavljajo v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! na zbirne centre lokalnih izvajalcev služb ravnanja z odpadki v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

 

Video

Povezava : https://www.youtube.com/watch?v=KJIV6sJmabg

Vabljeni vsi občanke in občani, da obiščete Zbirni center Duplek, oddate v rumeni kotiček kakšen svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika. Vsem zbranim aparatom namreč projektni partner TSD d.o.o. skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveri funkcionalnost in električno varnost ter jih vrne na trg po primerni ceni ali pa jih podari. Prodajno mrežo bodo organizatorji v letu 2022 razširili z vključevanjem lokalnih centrov ponovne uporabe ter spletno platformo krožnega gospodarstva. Na njej bodo potrošnike ozaveščali o možnostih koriščenja krožnih storitev in blaga s področja e-opreme ter o okoljskih učinkih krožnega ravnanja.

 

O projektu Life Spodbujamo e-krožno

Projekt Spodbujamo e-krožno je usmerjen v ozaveščanje ter spreminjanje navad potrošnikov in ostalih deležnikov za podaljševanje življenjske dobe aparatov. S projektnimi orodji kot so potujoča popravljalnica, spletna platforma in kotički ponovne uporabe ter organizacijo dogodkov za splošno in strokovno javnost promovira krožne poslovne modele, popravila aparatov, souporabo ter ponovno uporabo aparatov.

Dodatne informacije:

Urša Dolinšek

T: 01 235 52 55

E: urska.dolinsek@zeos.si

W: krozno.zeos.si

Imate problem z odvečnim aparatom?

Dovolite, da vam tukaj pomagamo mi

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter cenovno ugodno.

 

TSD d.o.o.
Maribor

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

 

Mogoče vas zanima tudi :

 

Kaj o našem delu pravijo drugi na temo : Kotiček za oddajo še delujočih aparatov na ZC Duplek

 

 

Rate this post