Postavitev kotičkov za oddajo še delujočih aparatov v Kranju in Škofji Loki ter spremljevalne aktivnosti

Postavitev kotičkov za oddajo še delujočih aparatov v Kranju in Škofji Loki ter spremljevalne aktivnosti

Postavitev kotičkov za oddajo še delujočih aparatov v Kranju in Škofji Loki ter spremljevalne aktivnosti.

 

Postavitev kotičkov za oddajo še delujočih aparatov v Kranju in Škofji Loki ter spremljevalne aktivnosti

Raziskave kažejo, da se med zbranimi e-odpadki nahaja 2% še delujočih aparatov in dobro je, da jih zajamemo, saj jim tako lahko podaljšamo njihovo življenjsko dobo. Družba ZEOS, d.o.o. v ta namen po Sloveniji postavlja kotičke za ponovno uporabo. Danes so uradno predali v uporabo kar tri, in sicer enega v Zbirnem centru Zarica skupaj s Komunalo Kranj, d.o.o. (kmalu bo na voljo kotiček tudi v Zbirnem centru Šenčur) in enega na upravi Komunale Škofja Loka, d.o.o.. Obenem so izvajalci napovedali tudi spremljevalne aktivnosti, s katerimi želijo spodbuditi vse občanke in občane k oddaji še delujočih aparatov v kotičke.

 

Predaja kotičkov za ponovno uporabo

Na Zbirnem centru Zarica in na upravi Komunale Škofja Loka, d.o.o. sta bili danes uradni predaji kotičkov. Na srečanjih so predstavniki lokalnih partnerjev projekta in predstavniki občin podpisali posebno listino, v kateri so se zavezali k skupnemu cilju – zbrati čim več aparatov, ki jih bodo lahko predali v ponovno uporabo.

 

Direktor ZEOS, d.o.o. Emil Šehić:

»Potrošniška družba smo in proizvajamo vedno več e-odpadkov, vedno več je drobne elektronike, ki jo ljudje instinktivno kupujejo in zelo hitro zavržejo med odpadke. V preteklosti smo v sklopu projektov že poskrbeli za odpadno elektroniko z mrežo uličnih zbiralnikov, sedaj v sklopu novega projekta pa želimo zajeti tudi druge elemente krožnega gospodarstva. Veseli smo, da je bilo pri nas sicer tudi že prej nekaj infrastrukture za ponovno uporabo, ampak elektronika je vedno specifična zaradi tehnike in varnosti, zato smo sedaj postavili kotičke, ki so namenjeni prav še delujočim aparatom. Ne samo količine e-odpadkov, tudi ozaveščenost ljudi se je pri nas v zadnjih letih dvignila, zato mislim, da bodo kotiček ljudje lepo sprejeli.«

 

Direktor Komunale Kranj, d.o.o., Matjaž Berčon:

»Najprej se zahvaljujem podjetju ZEOS za opravljanje poslanstva in spodbujanje vključevanja v krožno gospodarstvo. Njihovi ustanovitelji so proizvajalci, ki oskrbujejo trg z izdelki in na ta način zagotavljajo zaključen celoten krog uporabnikov: do nas – zbiralcev, predelovalcev in pospeševalcev. S ponovno uporabo izkazujemo svojo družbeno odgovornost in jo tudi živimo. Naj omenim nov Zakov o varovanju okolja, ki ureja različna področja odpadnih frakcij, saj upam, da bodo avtorji predpisov prepoznali prave korake v smeri krožnega gospodarstva in uvedli morebitne modifikacije. Komunale, ZEOS, občine, uporabniki so del tiste civilne družbe, ki lahko s svojim zgledom sodelujemo pri tovrstnih projektih in dajemo pobude za nove. Zelo je pomembno, da kot družba razumemo odgovornost in da svoje poslanstvo kot formalni nosilci v podjetjih, lokalnih oblasteh poskušamo tudi udejanjat. Predstavnike lokalnih skupnosti vabim, da k današnji in podobnim akcijami povabijo zraven čim več udeležencev. Nujno je namreč, da zmanjšamo potrošnjo, hkrati pa je pri ponovni uporabi ključno, da se znebimo velikokrat prisotne stigme, da je tabu uporabiti električno ponev, ki jo je nekdo že uporabljal pred teboj. Zato šteje vsak e-kotiček, akcija, širjenje idej in upam, da nam bo idejo kroženja stvari kmalu uspelo tudi ponazoriti s Centrom krožnega gospodarstva. Pozivam vse župane, da tudi drugod poskrbijo za dodatno ponudbo v svojih zbirnih centrih in najdejo prostor za postavitev ograjenega prostora za zbiranje e-aparatov kot je to pri nas na zbirnem centru Zarica ali pa za preproste police, kot bomo to naredili v zbirnem centru v Šenčurju.«

 

Nada Bogataj Kržan, predsednica Uprave Fundacije Vincenca Drakslerja so.p.:

»V socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja se že deset let ukvarjamo z zbiranjem še uporabnih predmetov in vračilom zbranih predmetov v ponovno rabo. Tako danes zberemo letno že okrog 40 ton še uporabnih predmetov in jim s ponovno rabo podaljšamo življenje. Ponovna raba elektronike pa nam je dodaten izziv pri naši dejavnosti. Vendar zbiranje še uporabnih predmetov in njihova ponovna raba nista naša temeljna dejavnost, za katero sta nas leta 2000 ustanovila gospod Vincenc Draksler in Mestna občina Kranj, pač pa sredstvo, preko katerega lahko pomagamo ranljivim skupinam. Ob tej priložnosti bi se zahvalila podjetju ZEOS, da nas je povabilo k projektu, še posebej pa Mestni občini Kranj in Komunali Kranj d.o.o., ki nam stojita ob strani že od vsega začetka.«

 

Janez Černe, Mestna občina Kranj, podžupan:

»V Mestni občini Kranj vsekakor pozdravljamo to novo pridobitev, za katero so se dogovorili in jo bodo tudi izpeljali podjetje ZEOS, Komunala Kranj in Fundacija Vincenca Drakslerja. Slednja je na Gorenjskem ena od vodilnih pri obnavljanju najrazličnejših predmetov, ki gredo zato lahko v nadaljnjo uporabo in tako ne pristanejo v smeteh. Količine e-odpadkov se zaskrbljujoče povečujejo, verjamem, da tudi zaradi dejstva, da je čedalje manj ‘mojstrov’, ki smo jim včasih nosili v popravilo malodane vse in na tak način podaljševali življenjsko dobo različnih aparatov. Ljudje se počasi že navajajo, da prinašajo še uporabne predmete v centre za ponovno uporabo in želimo si, da bi ta trend še porastel. Današnji dogodek in nadgradnja centrov za ponovno uporabo še z namenskim zbiranjem e-naprav bo dobra promocija oziroma sporočilo občankam in občanom: da če naprava ne deluje več, naslednji korak ni zabojnik za odpadke, pač pa spretne roke mojstrov. Vsak nov korak v smeri trajnosti pomeni dobro novico za okolje, saj na tak način ohranjamo tudi naravne vire, ki so omejeni, ter blažimo tudi podnebne spremembe. Odgovorno in trajnostno upravljanje z naravnimi viri je tudi temelj za konkurenčno in dolgoročno uspešno gospodarstvo. Prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo je zato nuja (trenutni model gospodarstva s svojimi posledicami trajno (večinoma negativno) vpliva na okolje in kakovost bivanja) in v Mestni občini Kranj si že prizadevamo iti v to smer, med drugim tudi prek evropskih projektov, kakršen je med drugimi CITYCIRCLE, usmerjen v ohranjanje naravnega okolja in boljšo izkoriščenost prostora). Pristopili smo k zavezi, da bi postali družba brez odpadkov, z javnimi zavodi pa smo se vključili tudi v snovni krog Circular Shield, ki se ukvarja s predelavo zbranega tetrapaka v higienski papir.«

 

Direktor Komunale Škofja Loka, d.o.o. Primož Ržen:

»Komunala Škofja Loka nadaljuje z uresničevanjem smernic, ki smo si jih zadali v okviru Strategije družbe s čim manj odpadki.  Eden izmed ključnih ciljev je preprečevati oziroma zmanjševati nastajanje odpadkov ter o pravilnem ločevanju odpadkov ozaveščati uporabnike. Pomemben korak k doseganju teh ciljev predstavlja tudi postavitev takšnega kotička, ki nadgrajuje obstoječi sistem zbiranja odpadne električne in elektronske opreme, saj je v Škofji Loki že 11 zbiralnic za to vrsto odpadkov. S tem kotičkom pa bomo našim uporabnikom omogočali oddajo še uporabne električne in elektronske opreme, ki bi drugače lahko končala med odpadno električno in elektronsko opremo.«

 

Župan občine Škofja Loka Tine Radinja:

»Naše življenje je prenapolnjeno s predmeti, stvarmi, ki naj bi nam v sodobnem, hitrem času pomagale živeti. Njihova življenjska doba je kratka in omejena, saj vedno prihajajo novejše, lepše, boljše, hitrejše, zmogljivejše. Po drugi strani pa smo vedno bolj okoljsko ozaveščeni. Vse bolj se zavedamo, da bomo mi sami morali poskrbeti za naš planet. Vsak posameznik, vsaka posameznica in vsi skupaj. Vesel sem, da bo v prostorih našega javnega podjetja kotiček za ponovno uporabo, kamor bodo lahko vsi občani in občanke prinesli še delujoče aparate. Njihova življenjska doba po naši uporabi namreč ni nujno tudi dokončna. Napravam lahko pomembno podaljšujemo njihovo uporabnost in s tem prispevamo k zmanjševanju količine ustvarjenih odpadkov. To je začetek centra ponovne uporabe. V Škofji Loki delujemo trajnostno. Z vse več projekti in aktivnostmi skušamo vključiti čim več občank in občanov k še prijaznejšem in varčnejšem ravnanju za posameznika, za družbo in za okolje. Verjamem, da lahko skupaj naredimo velike korake za bolj zeleni jutri.«

 

Kaj se zbira v kotičkih in kaj se zgodi z zbrano opremo

V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo: belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije.

 

Predstavitveni VIDEO: Kotiček za ponovno uporabo skozi oči dveh zakoncev

 

 

Vse zbrane aparate pod okriljem Komunale Kranj, d.o.o. bodo pregledali v Fundaciji Vincenca Drakslerja so.p. v procesu ponovne uporabe in jih predali nazaj v uporabo, vse zbrane aparate v sklopu Komunale Škofja Loka, d.o.o. pa bo skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveril funkcionalnost in električno varnost projektni partner TSD d.o.o.. Vse primerne aparate boste lahko med drugim našli tudi v spletni trgovini na spletni strani www.zeos.si.

 

Spremljajoče lokalne aktivnosti

 

  • Akcija zbiranja še delujočih aparatov v vseh zbirnih centrih Komunale Kranj, d.o.o.

Med 16. in 27. majem 2022 poteka na vseh zbirnih centrih Komunale Kranj, d.o.o. (Zbirni center Zarica v Kranju, Zbirni center Remont na Jezerskem, Zbirni center Naklo in Zbirni center Šenčur) zbiralna akcija še delujočih aparatov. Prvih 100, ki bodo na eno izmed lokacij v času njihovega uradnega delavnika prinesli vsaj en še delujoči aparat, bo nagrajenih.

 

  • Dogodki skupaj s Komunalo Škofja Loka, d.o.o.

15. maj 2022 med 9. in 13. uro v Škofji Loki, na območju bivše vojašnice:

– mobilna akcija zbiranja (ne)delujočih električnih in elektronskih aparatov na mobilnem zbiralniku (vsa zbrana delujoča oprema bo predana v ponovno uporabo, nedelujoča oprema pa bo oddana v nadaljnjo reciklažo)

pregled in diagnostika malih aparatov na vozilu E-transformer 2.0. (aparati na turneji), kjer boste lahko svoje male električne aparate in audio-video naprave oddali v brezplačni pregled in diagnostiko ter pogledali zanimive videoposnetke o pravilnem ravnanju z e-opremo in o krožnem gospodarstvu, pogledali muzej aparatov ter preizkusili retro računalniške igrice

 

21. maj 2022 med 9. in 13. uro na parkirišču pred Občino Železniki:

– mobilna akcija zbiranja (ne)delujočih električnih in elektronskih aparatov na mobilnem zbiralniku (vsa zbrana delujoča oprema bo predana v ponovno uporabo, nedelujoča oprema pa bo oddana v nadaljnjo reciklažo)

Vabljeni vsi občanke in občani, da v naslednjih dveh tednih sodelujete v eni izmed napovedanih aktivnostih oz. obiščete eno od lokacij rumenih kotičkov, prinesete svoj še delujoči aparat ter poskrbite, da bo dobil novega lastnika.

 

Dodatne informacije: Urša Dolinšek / T: 01 235 52 55 / E: urska.dolinsek@zeos.si / W: krozno.zeos.si

 

Organizatorji

Kotiček in akcija se izvajajo v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. ter lokalnimi partnerji Komunala Kranj, d.o.o., Fundacija Vincenca Drakslerja so.p. in Komunala Škofja Loka, d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

 

ZC Zarica Emil Sehic direktor ZEOS Andrej Karnicar zupan Jezersko ZC Zarica Emil Sehic direktor ZEOS Ivan Meglic zupan Naklo ZC Zarica Emil Sehic direktor ZEOS Matjaz Bercon direktor Komunala Kranj ZC Zarica Emil Sehic direktor ZEOS Nada Bogataj Krzan Fundacija Vincenca Drakslerja ZC Zarica skupinska ZC Zarica Emil Sehic direktor ZEOS Janez Cerne podzupan MOK ZC Zarica Emil Sehic direktor ZEOS Rok Roblek zupan Preddvor

 

Rate this post