Začel se je novi Life projekt spodbujanja krožnega gospodarstva

Začel se je novi Life projekt spodbujanja krožnega gospodarstva

 

Začel se je novi Life projekt spodbujanja krožnega gospodarstva.

Z novim letom smo zagnali projekt Life Spodbujamo e-krožno, s katerim podaljšujemo življenjsko dobo električne in elektronske opreme. Projekt je usmerjen v odpravljanje ovir za krožni načina ravnanja z e-opremo preko povečevanja ozaveščanja, dostopa do infrastrukture in storitev, digitalizacije ter zakonodaje.

Rate this post