Odpadno motorno olje

Odpadno motorno olje

Odpadno motorno olje je potrebno pravilno hraniti ter oddati pristojni službi.  

 

Odpadno motorno olje ter zakonodaja

Odpadno motorno olje
Odpadno motorno olje

Vir : https://www.uradni-list.si/

2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. odpadno olje je mineralno ali sintetično olje v tekočem ali poltekočem stanju, ki ni več primerno za uporabo, za katero je bilo namenjeno. Odpadno olje je zlasti:
– odpadno hidravlično olje,
– odpadno motorno, strojno in drugo mazalno olje,
– odpadno olje ali tekočina za toplotno izolacijo ali prenos toplote,
– odpadno ladijsko (kalužno) olje,
– drugo odpadno mineralno ali odpadno sintetično olje.
Za odpadno olje se ne šteje odpadno olje, ki ga njegov povzročitelj najpozneje v dvanajstih mesecih po nastanku mehansko očisti v napravi na kraju njegovega nastanka tako, da ga lahko ponovno uporabi za isti namen;
2. povzročitelj odpadnih olj je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadna olja;
3. začasno skladiščenje je skladiščenje odpadnih olj pri povzročitelju odpadnih olj v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
4. imetnik odpadnih olj je oseba, ki ima v posesti odpadna olja;
5. zbiranje odpadnih olj je prevzemanje odpadnih olj, ki jih imetniki odpadnih olj prepuščajo ali oddajajo zbiralcem odpadnih olj v skladu s to uredbo, ter njihovo razvrščanje in drugi postopki, potrebni za zagotovitev njihovega odstranjevanja;
6. zbiralec odpadnih olj je oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, kot dejavnost opravlja zbiranje odpadnih olj;
7. predhodno skladiščenje je skladiščenje odpadnih olj pri zbiralcu odpadnih olj v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
8. načrt zbiranja odpadnih olj je načrt zbiranja odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
9. odstranjevanje odpadnih olj je obdelava ali razgradnja odpadnih olj z namenom njihovega odstranjevanja v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;
10. obdelava odpadnih olj je regeneracija odpadnih olj ali njihova uporaba kot gorivo;
11. priprava odpadnih olj za ponovno uporabo so aktivnosti, ki omogočijo ponovno uporabo odpadnega olja z mehanskim čiščenjem odpadnih olj na kraju njihovega nastanka;
12. odstranjevalec odpadnih olj je oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, kot dejavnost odstranjuje odpadna olja;
13. regeneracija odpadnih olj je vsak postopek obdelave odpadnih olj, ki omogoča izdelavo olja z rafiniranjem odpadnih olj, predvsem z odstranjevanjem onesnaževal, proizvodov oksidacije in aditivov iz olja;
14. uporaba kot gorivo je uporaba odpadnih olj kot gorivo s sežiganjem v sežigalnici odpadkov ali s sosežiganjem v katerikoli drugi napravi, kot je kurilna naprava ali industrijska peč, v skladu s predpisom, ki ureja sežiganje in sosežig odpadkov;
15. prevzemno mesto je prostor, kjer je nameščena ena ali več posod za začasno skladiščenje odpadnih olj pred njihovim prepuščanjem ali oddajo zbiralcu odpadnih olj;
16. zbirni center odpadnih olj je objekt ali del objekta, urejen za neposredno prevzemanje odpadnih olj od povzročiteljev odpadnih olj in predhodno skladiščenje in razvrščanje zbranih odpadnih olj ter za druge aktivnosti, povezane z njihovim oddajanjem v odstranjevanje;
17. trgovec je oseba, ki kot dejavnost prodaja mineralna ali sintetična olja za motorna vozila na drobno končnim uporabnikom.

 

Odpadno motorno olje ter mi

Odpadno motorno olje
Odpadno motorno olje

Pokliči nas : 031 689 261 – Jani

Dogovorili se bomo.

Poskrbeli bomo za vse. Vso celoto bomo reciklirali tako, kot zahtevajo najstrožji okoljsko-varstveni predpisi.

Na nas se lahko zanesete, saj delamo kvalitetno ter zelo ugodno.

 

TSD d.o.o.

Tel : 031 689 261 – Jani

Vaše smeti – z nami,
za čisto okolje!

Odpadno motorno olje
Odpadno motorno olje

 

Vas mogoče zanima :

4.8/5 - (5 votes)